Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hình sự - Tội phạm Thể loại
  3. Bằng chứng sự sống tập Phim Bằng chứng sự sống tập

Bằng chứng sự sống tập

By Jong-kwan Kwon

Bằng chứng sự sống

Giám đốc văn phòng luật sư Choi Pil Jae (Kim Myung Min) từng là một cảnh sát. Ông ta nhận được một bức thư nặc danh liên quan tới Kwon Soon Tae (Kim Sang Ho), kẻ một mực khẳng định mình trong sạch. Nhận ra người phụ trách vụ án của Kwon Soon Tae chính là đối thủ của mình ngày xưa, Choi Ji Tae quyết định sẽ tham gia điều tra vụ án.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Phép Màu Trên Phố 34 Tâm lý

Miễn phí

Hội Điểm Tâm Tâm lý

Miễn phí

Chiến Tuyến 71 Tâm lý

Miễn phí

Khách Sạn Rwanda Tâm lý

Miễn phí

Tiếng than Tâm lý

Miễn phí

8 Mile Tâm lý

Miễn phí

Sóng Tử Thần Tâm lý

Miễn phí

Lời Cầu Hôn Tâm lý

Miễn phí

Người Đàn Bà Áo Đen Tâm lý

Miễn phí

Thuyền trưởng Phillips Tâm lý

Miễn phí