Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hình sự - Tội phạm Thể loại
  3. Bằng chứng sự sống tập Phim Bằng chứng sự sống tập

Bằng chứng sự sống tập

By Jong-kwan Kwon

Bằng chứng sự sống

Giám đốc văn phòng luật sư Choi Pil Jae (Kim Myung Min) từng là một cảnh sát. Ông ta nhận được một bức thư nặc danh liên quan tới Kwon Soon Tae (Kim Sang Ho), kẻ một mực khẳng định mình trong sạch. Nhận ra người phụ trách vụ án của Kwon Soon Tae chính là đối thủ của mình ngày xưa, Choi Ji Tae quyết định sẽ tham gia điều tra vụ án.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Người yêu nước Tâm lý

Miễn phí

Dục vọng Tâm lý

Miễn phí

Hội Điểm Tâm Tâm lý

Miễn phí

Trước Ngày Em Đến Tâm lý

Miễn phí

Sách Ma Tâm lý

Miễn phí

Cuộc Đời Như Mơ Tâm lý

Miễn phí

Mặt Trời Của Chàng Joo Tâm lý

Miễn phí

Tám Hận Thù Tâm lý

Miễn phí

Nhà Tù Abu Ghraib Tâm lý

Miễn phí