Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hình sự - Tội phạm Thể loại
  3. Bằng chứng sự sống tập Phim Bằng chứng sự sống tập

Bằng chứng sự sống tập

By Jong-kwan Kwon

Bằng chứng sự sống

Giám đốc văn phòng luật sư Choi Pil Jae (Kim Myung Min) từng là một cảnh sát. Ông ta nhận được một bức thư nặc danh liên quan tới Kwon Soon Tae (Kim Sang Ho), kẻ một mực khẳng định mình trong sạch. Nhận ra người phụ trách vụ án của Kwon Soon Tae chính là đối thủ của mình ngày xưa, Choi Ji Tae quyết định sẽ tham gia điều tra vụ án.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Chuyện tào lao Tâm lý

Miễn phí

Người Đàn Bà Áo Đen Tâm lý

Miễn phí

Một Chút Hỗn Loạn Tâm lý

Miễn phí

Thiết hầu vương Tâm lý

Miễn phí

Hoán Đổi Ký Ức Tâm lý

Miễn phí

Tuổi Trẻ Nổi Loạn Tâm lý

Miễn phí

Tiêu Điểm Tâm lý

Miễn phí

Yêu Thật Sự Tâm lý

Miễn phí

50 Lần Hẹn Đầu Tâm lý

Miễn phí