Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Hoạt hình Thể loại
  3. Batman: Xấu Máu tập Phim Batman: Xấu Máu tập

Batman: Xấu Máu tập

By Jay Oliva

Batman: Xấu Máu

Khi Batman bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, Dick Grayson phải đứng ra gánh trọng trách bảo vệ thành phố Gotham cùng với Damian Wayne, đồng thời truy tìm vết tích của Batman. Họ có thêm hai đồng minh mới cho những công việc gần như quá tầm này, Batwoman và Batwing.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Nhất Chi Mai Hành động

Miễn phí

Tầm Nã Sát Thủ Hành động

Miễn phí

Xạ Thủ Phần 2 Hành động

Miễn phí

Đội Dân Phòng Tinh Nhuệ Hành động

Miễn phí

Viên Đạn Vào Đầu Hành động

Miễn phí

Thiện Ác Đối Đầu Hành động

Miễn phí

Chiến dịch Shiri Hành động

Miễn phí

Vật Chủ Hành động

Miễn phí

Dị Nhân: Thế Hệ Đầu Tiên Hành động

Miễn phí