Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Thể loại
  3. Căn Phòng Giam Hãm tập Phim Căn Phòng Giam Hãm tập

Căn Phòng Giam Hãm tập

By Lenny Abrahamson

Căn Phòng Giam Hãm

Trong Căn Phòng Giam Hãm – Room 2016, một câu chuyện hiện đại về tình yêu vô biên giữa mẹ và Jack. Bước sang tuổi thứ 6, trải qua 5 năm giữa vòng tay bảo bọc tù túng của những người xung quanh trong căn phòng ngột ngạt, cậu bé Jack cùng mẹ khám phá một thế giới đầy cạm bẫy, thế giới bên ngoài căn phòng họ từng sống.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Cây Đời Tâm lý

Miễn phí

Cướp Nhà Băng Tâm lý

Miễn phí

Oan hồn 49 ngày Tâm lý

Miễn phí

Định Luật Hấp Dẫn Tâm lý

Miễn phí

Khách Sạn Rwanda Tâm lý

Miễn phí

Căn Bệnh Thế Kỉ Tâm lý

Miễn phí

Bánh Mỹ 2 Tâm lý

Miễn phí

Mục Sư Tâm lý

Miễn phí

Tách Biệt Tâm lý

Miễn phí

Mặt dày Phần 7 Tâm lý

Miễn phí