Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Viễn tưởng Thể loại
  3. Cảnh Sát Người Máy tập Phim Cảnh Sát Người Máy tập

Cảnh Sát Người Máy tập

By José Padilha

Cảnh Sát Người Máy

“Chappie” kể về một robot sống trong xã hội của loài người, có người tốt và cả kẻ xấu. Chappie có khả năng suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, với sự áp bức của xã hội Chappie muốn với việc làm của mình sẽ làm cho con người thay đổi cách nhìn về thế giới robot.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Lính thủy đánh bộ 2 Hành động

Miễn phí

Người Sói Hành động

Miễn phí

Long Môn Phi Giáp Hành động

Miễn phí

Tội Ác Ghê Tởm Hành động

Miễn phí

Đại Chiến Pixels Hành động

Miễn phí

Bạn Trai Hoàn Hảo Hành động

Miễn phí

Thế Giới Ngầm 2: Tiến Hóa Hành động

Miễn phí

Biệt Đội Hành Động Hành động

Miễn phí

Sát Thủ Chuyên Nghiệp Hành động

Miễn phí

Bốn Sát Thủ Hành động

Miễn phí