Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Viễn tưởng Thể loại
  3. Cảnh Sát Người Máy tập Phim Cảnh Sát Người Máy tập

Cảnh Sát Người Máy tập

By José Padilha

Cảnh Sát Người Máy

“Chappie” kể về một robot sống trong xã hội của loài người, có người tốt và cả kẻ xấu. Chappie có khả năng suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, với sự áp bức của xã hội Chappie muốn với việc làm của mình sẽ làm cho con người thay đổi cách nhìn về thế giới robot.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Ngôi Nhà Phố Quỷ Hành động

Miễn phí

Bạo Động Hành động

Miễn phí

Nhiệm Vụ Cuối Cùng Hành động

Miễn phí

Điệp Vụ Milano Hành động

Miễn phí

Sự Cố Trạm Salyut-7 Hành động

Miễn phí

Chiến Binh Ngoài Hành Tinh Hành động

Miễn phí

Kẻ Khát Máu Hành động

Miễn phí

Kẻ săn mồi Hành động

Miễn phí

Sát Phá Lang 2 Hành động

Miễn phí

Sát Thủ Chuyên Nghiệp Hành động

Miễn phí