Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Thể loại
  3. Cuộc Đời Tổng Thống Lincoln tập Phim Cuộc Đời Tổng Thống Lincoln tập

Cuộc Đời Tổng Thống Lincoln tập

By Steven Spielberg

Cuộc Đời Tổng Thống Lincoln

Bối cảnh phim diễn ra sau khi Lincoln được đắc cử tổng thống, cuộc nội chiến Nam Bắc đang có dấu hiệu kết thúc với sự đầu hàng của quân Liên Minh miền Nam, Lincoln đưa ra hạ viện Tu Chính Án 13 với nội dung chính là xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người da đen khỏi xiềng xích đã tồn tại hơn 200 năm tại Mỹ. Ngay trong chiến dịch tranh cử, Lincoln đã bày tỏ lập trường rõ ràng về chế độ nô lệ, cho rằng nó thiếu đạo đức, và hoàn toàn trái ngược với ý chí của Chúa.
Ngay khi được tin những người miền Nam sẽ đến đầu hàng, Lincoln đã đưa Tu Chính Án ra Hạ viện nhằm chiếm được đủ số lượng phiếu thuận để thông qua trước khi mọi người biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Thực hiện bước đi này, Lincoln đã làm được một công đôi việc: vừa có thể thông qua Tu Chính Án thứ 13 nhằm bãi bỏ chế độ nô lệ, vừa chấm dứt được chiến tranh Nam Bắc trong hòa bình.
Bộ phim không phải là một thiên tiểu sử, trải dài suốt thời kỳ Lincoln làm tổng thống, mà mô tả ông vào giai đoạn bản lĩnh chính trị của ông ở mức độ cao nhất, sự thông minh được vận dụng mạnh mẽ và quyết đoán nhất, với sự từng trải của một luật sư tài năng, nắm rõ được bản chất con người.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Đế Chế Vàng Đen Tâm lý

Miễn phí

Cuộc Chơi Bí Ẩn Tâm lý

Miễn phí

Đệ nhất phu nhân Tâm lý

Miễn phí

Khi Harry Gặp Sally Tâm lý

Miễn phí

Vân Đồ Tâm lý

Miễn phí

Kẻ Săn Đêm Tâm lý

Miễn phí

Bằng chứng sự sống Tâm lý

Miễn phí

Tay Đấm Thép Tâm lý

Miễn phí