Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Phiêu lưu Thể loại
  3. Đại Chiến Xích Bích: Phần 2 tập Phim Đại Chiến Xích Bích: Phần 2 tập

Đại Chiến Xích Bích: Phần 2 tập

By Ngô Vũ Sâm

Đại Chiến Xích Bích: Phần 2

Quân Đông Ngô không say mê trong chiến thắng mà quên mối họa chính từ 80 vạn đại quân của Tào Tháo đang đóng trại ở bờ bắc Trường Giang để huấn luyện quân.
Tào Tháo dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kị binh Liên Hoàn Mã, gọi là "Liên Hoàn Chiến Thuyền".
Trong khi quân lính chuẩn bị cho trận giao tranh sắp tới, Tào Tháo cao ngạo cho rằng thế trận liên hoàn chiến thuyền của mình là bất khả chiến bại, ung dung ngồi uống rượu làm thơ cùng chư tướng, lại còn tổ chức trò chơi đá cầu.
Dùng Tiểu Kiều làm kế hoãn binh, Chu Du cùng Gia Cát Lượng có thời gian dự trù sách lược cho trận quyết chiến sắp tới. Cả hai cùng thống nhất dùng kế hỏa công...

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Rơi Tự Do Tâm lý

Miễn phí

Hãy Nói Anh Yêu Em Tâm lý

Miễn phí

Mọi con đường Tâm lý

Miễn phí

Người Đàn Ông Xa Lạ Tâm lý

Miễn phí

Ngôi Sao Đêm Giáng Sinh Tâm lý

Miễn phí

Trai Bao 2 Tâm lý

Miễn phí

Nhất Chi Mai Tâm lý

Miễn phí

Phút Bối Rối Tâm lý

Miễn phí

Tố Tụng Phần 7 Tâm lý

Miễn phí

Miệng Đời Tâm lý

Miễn phí