Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Lịch sử Phim chiếu rạp Thể loại
  3. Đảo Địa Ngục tập Phim Đảo Địa Ngục tập

Đảo Địa Ngục tập

By Ryu Seung-wan

Đảo Địa Ngục

Vào thời kì đô hộ của Nhật Bản, hơn 400 người dân Triều Tiên (nay là Hàn Quốc) bị ép trở thành những nô lệ khai thác than trên đảo Chiến Hạm (đảo Hashima). Dù vậy, nỗ lực trốn thoát chưa bao giờ biến mất trong những con người này.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Điệp Vụ Phản Gián Hành động

Miễn phí

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Phần 1 Hành động

Miễn phí

Mục Tiêu Khó Diệt Hành động

Miễn phí

Song Tử Môn Hành động

Miễn phí

Chiến Lang Hành động

Miễn phí

Vùng Đất Xấu Xa Hành động

Miễn phí

Lời Thì Thầm Hành động

Miễn phí

Liên Minh Công Lý Hành động

Miễn phí

Bạch Tuyết Và Chàng Thợ Săn Hành động

Miễn phí