Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Lịch sử Phim chiếu rạp Thể loại
  3. Đảo Địa Ngục tập Phim Đảo Địa Ngục tập

Đảo Địa Ngục tập

By Ryu Seung-wan

Đảo Địa Ngục

Vào thời kì đô hộ của Nhật Bản, hơn 400 người dân Triều Tiên (nay là Hàn Quốc) bị ép trở thành những nô lệ khai thác than trên đảo Chiến Hạm (đảo Hashima). Dù vậy, nỗ lực trốn thoát chưa bao giờ biến mất trong những con người này.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Kẻ Chỉ Điểm Hành động

Miễn phí

Thế Giới Mới Hành động

Miễn phí

Người Hùng Hay Kẻ Ác Hành động

Miễn phí

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 Hành động

Miễn phí

Kung Fu Gấu Trúc 3 Hành động

Miễn phí

Phép Màu Nơi Núi Tuyết Hành động

Miễn phí

Sát Thủ Hình Xăm Hành động

Miễn phí

Vi Rút “I” Hành động

Miễn phí