Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Hài hước Thể loại
  3. Điệp Viên Ngoài Giờ tập Phim Điệp Viên Ngoài Giờ tập

Điệp Viên Ngoài Giờ tập

By Deok-Soo Kim

Điệp Viên Ngoài Giờ

Với bối cảnh nước Đại Hàn Dân Quốc đang trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp cao. Một người phụ nữ 35 tuổi tên Yeong-sil khó khăn trong tìm kiếm làm, mặc dù cô có tất cả các tấm bằng cấp; bao gồm cả bằng huấn luyện quân sự. Cuối cùng, cô cũng được Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) tuyển làm thực tập sinh. Nhưng, nhanh chóng cô bị sa thải. 
 

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Đường Hầm Hành động

Miễn phí

28 cảm tử quân Hành động

Miễn phí

Năm Bạo Lực Nhất Hành động

Miễn phí

Truy tìm tượng phật 1 Hành động

Miễn phí

Hận Thù Hành động

Miễn phí

Quyền Lực Tối Cao Hành động

Miễn phí

Thiện, Ác, Quái Hành động

Miễn phí

Ác Nữ Báo Thù Hành động

Miễn phí

Truy Tìm Bóng Ma Hành động

Miễn phí