Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Hài hước Thể loại
  3. Điệp Viên Ngoài Giờ tập Phim Điệp Viên Ngoài Giờ tập

Điệp Viên Ngoài Giờ tập

By Deok-Soo Kim

Điệp Viên Ngoài Giờ

Với bối cảnh nước Đại Hàn Dân Quốc đang trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp cao. Một người phụ nữ 35 tuổi tên Yeong-sil khó khăn trong tìm kiếm làm, mặc dù cô có tất cả các tấm bằng cấp; bao gồm cả bằng huấn luyện quân sự. Cuối cùng, cô cũng được Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) tuyển làm thực tập sinh. Nhưng, nhanh chóng cô bị sa thải. 
 

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Cảnh Sát Người Máy Hành động

Miễn phí

Lão Pháo Nhi Hành động

Miễn phí

Thợ Săn Tiền Thưởng Hành động

Miễn phí

Thiện, Ác, Quái Hành động

Miễn phí

Thiết hầu vương Hành động

Miễn phí

Hoa Đô Đại Chiến 2 Hành động

Miễn phí

Đội Đặc Nhiệm SHIELD Phần 4 Hành động

Miễn phí

Xác Ướp Hành động

Miễn phí

Hồi Sinh Hành động

Miễn phí

Vũ Khí Tối Mật Hành động

Miễn phí