Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Tình cảm Thể loại
  3. Định Luật Hấp Dẫn tập Phim Định Luật Hấp Dẫn tập

Định Luật Hấp Dẫn tập

By Tianyu Zhao

Định Luật Hấp Dẫn

"Định luật hấp dẫn" kết nối bốn câu chuyện khác nhau và mỗi câu chuyện thể hiện một giai đoạn của tình yêu: gặp gỡ, yêu nhau, phản bội và hàn gắn. Bốn câu chuyện tình với những cách khác nhau, lúc thể hiện sự ngọt ngào trong tình yêu, lúc lại thể hiện một mối tình hài hước. "Định luật hấp dẫn" ý nói về định luật vĩnh hằng của hấp dẫn, trong thành phố náo nhiệt, giữa người với người đôi lúc hút lẫn nhau, đôi lúc lại bài trừ lẫn nhau, lúc xa lúc gần...

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Cung Tỏa Trầm Hương Tâm lý

Miễn phí

Nữ Biệt Kích Gợi Tình Tâm lý

Miễn phí

Cung tỏa tâm ngọc Tâm lý

Miễn phí

Chuyện Tình Mùa Đông Tâm lý

Miễn phí

Chuyện tào lao Tâm lý

Miễn phí

Diệt Vong Tâm lý

Miễn phí

Phi Vụ Đá Quý Tâm lý

Miễn phí

Ước Mơ Trở Lại Tâm lý

Miễn phí