Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Chiến tranh Kiếm hiệp Cổ trang Lịch sử Thể loại
  3. Huyết Yến tập Phim Huyết Yến tập

Huyết Yến tập

By Lục Xuyên

Huyết Yến

Huyết Yến lấy bối cảnh Trung Quốc 2000 năm trước, Tần vương bạo chính, chư hầu khởi nghĩa. Bên ngoài chiến trường máu lửa, những thành bang được gây dựng nơi rừng núi sâu thẳm. Nhưng du dân bị chiến loạn và đói khát hành hạ đến mờ đôi mắt, nhưng nhà tư tưởng bị tư tưởng và dã tâm thiêu đốt đến hóp hai bên má, đủ các thể loại mưu thần chí sỹ, ôm ấp cùng một ước mơ, cùng kéo đến vùng đất nham nhở những vết thương vết sẹo này. Những anh hùng muốn thay đổi thời đại này đã bước lên vũ đài lịch sử vào lúc này - Hạng Vũ và Lưu Bang, hai lãnh tụ phản đối sự bạo chính của Tần vương, dẫn dắt thế lực của mình vào sinh ra tử vì tự do và an lạc... Huyết Yến thế hiện một cách tinh tế những tham vọng quyền lực, âm mưu và dã tâm của những con người sinh ra trong thời loạn lạc.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Cuộc Chiến Chống Pha-Ra-Ông Chiến tranh

Miễn phí

Chiến lang 2 Chiến tranh

Miễn phí

Đế Chế Vàng Đen Chiến tranh

Miễn phí

Đáp Án Hoàn Hảo Chiến tranh

Miễn phí

28 cảm tử quân Chiến tranh

Miễn phí

Vợ người giữ thú Chiến tranh

Miễn phí

Chiến Hạm Indianapolis Chiến tranh

Miễn phí

Lính Bắn Tỉa Mỹ Chiến tranh

Miễn phí

Khách Sạn Rwanda Chiến tranh

Miễn phí