Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Viễn tưởng Thể loại
  3. Kẻ đối nghịch tập Phim Kẻ đối nghịch tập

Kẻ đối nghịch tập

By James Wong

Kẻ đối nghịch

Gabe Law, một sỹ quan cảnh sát phải chống lại chính bản sao của mình ở một chiều không gian khác khi hắn đang tìm cách sát hại anh. Kẻ mang hình dạng của Law là một tên tội phạm nguy hiểm. Gã muốn trở thành bản thể duy nhất sở hữu sức mạnh vô song.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng Tâm lý

Miễn phí

Giải Cứu Con Tin​ Tâm lý

Miễn phí

Hung Thần Đại Dương Tâm lý

Miễn phí

Nước Mắt Sát Thủ Tâm lý

Miễn phí

Phút Bối Rối Tâm lý

Miễn phí

Trung Tâm Mai Mối Tâm lý

Miễn phí

Chuyện Tình Học Đường Tâm lý

Miễn phí

Người Vận Chuyển 3 Tâm lý

Miễn phí

Thủ Lĩnh Cuối Cùng Tâm lý

Miễn phí

Bộ ba Tâm lý

Miễn phí