Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Viễn tưởng Thể loại
  3. Kẻ đối nghịch tập Phim Kẻ đối nghịch tập

Kẻ đối nghịch tập

By James Wong

Kẻ đối nghịch

Gabe Law, một sỹ quan cảnh sát phải chống lại chính bản sao của mình ở một chiều không gian khác khi hắn đang tìm cách sát hại anh. Kẻ mang hình dạng của Law là một tên tội phạm nguy hiểm. Gã muốn trở thành bản thể duy nhất sở hữu sức mạnh vô song.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Bụi Đời Gangnam Tâm lý

Miễn phí

Siêu Ngốc Gặp Nhau 2 Tâm lý

Miễn phí

Có Chơi Có Nhận Tâm lý

Miễn phí

Cơ trưởng Sully Tâm lý

Miễn phí

Yêu Phải Nàng Lắm Chiêu Tâm lý

Miễn phí

Đại Gia Gatsby Tâm lý

Miễn phí

Thế Hệ Vàng 92 Tâm lý

Miễn phí

Yêu Lầm Bạn Thân Tâm lý

Miễn phí

Tốc độ Tâm lý

Miễn phí