Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Chiến tranh Lịch sử Thể loại
  3. Khách Sạn Rwanda tập Phim Khách Sạn Rwanda tập

Khách Sạn Rwanda tập

By Terry George

Khách Sạn Rwanda

"Hotel Rwanda" kể về cuộc tàn sát ở xứ Rwanda, Nam Phi trong thời kỳ nội chiến giữa hai sắc tộc Tustsi và Hutu tranh dành quyền lực tại quốc gia này, khiến hàng triệu người bị thảm sát.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Kẻ đối nghịch Tâm lý

Miễn phí

Ngoại Khoa Phong Vân Tâm lý

Miễn phí

Nữ Biệt Kích Gợi Tình Tâm lý

Miễn phí

Yêu Thật Sự Tâm lý

Miễn phí

Hoàng Đế Giả Mạo Tâm lý

Miễn phí

Tiếng than Tâm lý

Miễn phí

Lính Thủy Đánh Bộ Tâm lý

Miễn phí

Sóng Gió ở Macau Tâm lý

Miễn phí

Trùm Bài Tâm lý

Miễn phí

Thủ Lĩnh Cuối Cùng Tâm lý

Miễn phí