Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Chiến tranh Lịch sử Thể loại
  3. Lực Lượng Đối Kháng tập Phim Lực Lượng Đối Kháng tập

Lực Lượng Đối Kháng tập

By Edward Zwick

Lực Lượng Đối Kháng

Defiance nói về giai đoạn Đức bắt đầu xâm chiếm Ba Lan và Belarus. Ba anh em nhà Bielski và những người dân Do Thái khác còn sống sót bắt đầu cuộc sống lẩn trốn trong rừng. Khi đoàn người ngày càng đông, Tuvia - người anh cả chấp nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo họ, tìm cho họ chỗ dừng chân, thức ăn và vũ khí phòng vệ - như Moses ngày xưa gánh vác tránh nhiệm cứu giúp người Do Thái, nhưng giờ đây không phải là Pharaoh và là Đức quốc xã.... Họ kết hợp với hồng quân Liên Xô để bảo vệ cộng đồng Do Thái mà họ cố gắng xây dựng....

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Học Thuyết Khủng Bố Hành động

Miễn phí

Anh Hùng Du Côn Hành động

Miễn phí

Truy Sát Ông Trùm 1 Hành động

Miễn phí

Siêu Nhân Quần Sịp Hành động

Miễn phí

Kẻ Sưu Tập Xương Người Hành động

Miễn phí

Lăng Mộ Tần Vương Hành động

Miễn phí

Thiết hầu vương Hành động

Miễn phí

Tay Đấm Sắt 2 Hành động

Miễn phí