Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Hình sự - Tội phạm Phiêu lưu Thể loại
  3. Người Vận Chuyển tập Phim Người Vận Chuyển tập

Người Vận Chuyển tập

By Corey Yuen, Louis Leterrier

Người Vận Chuyển

Frank Martin - cựu thành viên của lực lượng đặc biệt tại Mỹ, sau khi về sống tại Pháp anh nhận vận chuyển hàng với 3 điều luật : 1 - Không thay đổi giao kèo. 2 - Không hỏi tên của chủ hàng. 3 - Không bao giờ xem gói hàng nhận vận chuyển. Mọi thương vụ của anh đều làm đúng với 3 điều luật trên nhưng khi anh nhận chuyển một gói hàng của "Wall Street" thì anh đã vi phạm vào điều luật thứ 3. Anh phát hiện một cô gái xinh đẹp - Lai - trong đó và sự thật đằng sau phi vụ này là một đường dây buôn người từ Trung Quốc sang Pháp do chính cha của Lai làm chủ mưu.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Điệp Vụ Cá Đuối Tâm lý

Miễn phí

Cái Ôm Của Rắn Tâm lý

Miễn phí

Người Đàn Bà Áo Đen Tâm lý

Miễn phí

Mật vụ Tâm lý

Miễn phí

Quên Đi Tình Cũ Tâm lý

Miễn phí

Ngôi Nhà Ma Ám Tâm lý

Miễn phí

Kẻ Trốn Chạy Tâm lý

Miễn phí

Sự Bất Công Tâm lý

Miễn phí

Bầu Trời Máu Tâm lý

Miễn phí

Thành Phố Tội Ác Tâm lý

Miễn phí