Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Võ thuật Cổ trang Thể loại
  3. Nguy Thành Tiêm Bá tập Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập

Nguy Thành Tiêm Bá tập

By Benny Chan

Nguy Thành Tiêm Bá

Phim lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Tứ Đại Danh Bổ 1 Võ thuật

Miễn phí

Sứ Mệnh Song Sinh Võ thuật

Miễn phí

Quỷ Quyền Võ thuật

Miễn phí

Châu Chấu Võ thuật

Miễn phí

Thợ Săn Thời Gian Võ thuật

Miễn phí

Cẩm Y Vệ Võ thuật

Miễn phí

Điệp Huyết Song Hùng Võ thuật

Miễn phí

Romeo phải chết Võ thuật

Miễn phí

Chiến Lang Võ thuật

Miễn phí