Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Võ thuật Cổ trang Thể loại
  3. Nguy Thành Tiêm Bá tập Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập

Nguy Thành Tiêm Bá tập

By Benny Chan

Nguy Thành Tiêm Bá

Phim lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Quyền cước thượng đẳng Võ thuật

Miễn phí

Thiếu Lâm Nam Phái Võ thuật

Miễn phí

Bản Sắc Anh Hùng Võ thuật

Miễn phí

Tử Chiến Đài Hades Võ thuật

Miễn phí

Ẩn Thân Võ thuật

Miễn phí

Huyền Thoại Trần Chân Võ thuật

Miễn phí

Tứ Đại Danh Bổ 2 Võ thuật

Miễn phí

Chiến Binh Nữ Hổ Võ thuật

Miễn phí