Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Võ thuật Cổ trang Thể loại
  3. Nguy Thành Tiêm Bá tập Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập

Nguy Thành Tiêm Bá tập

By Benny Chan

Nguy Thành Tiêm Bá

Phim lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Giờ Cao Điểm 1 Võ thuật

Miễn phí

Kế hoạch bí ẩn (Sát quyền) Võ thuật

Miễn phí

Romeo phải chết Võ thuật

Miễn phí

Ngọa Hổ Tàng Long Võ thuật

Miễn phí

Thái Quyền đo ván Võ thuật

Miễn phí

Lăng Mộ Tần Vương Võ thuật

Miễn phí

Người bảo vệ 1 Võ thuật

Miễn phí

Châu Chấu Võ thuật

Miễn phí

Tứ Đại Danh Bổ 3 Võ thuật

Miễn phí

Phượng Hoàng Nổi Giận Võ thuật

Miễn phí