Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Thể loại
  3. Những Vết Thương Khó Lành tập Phim Những Vết Thương Khó Lành tập

Những Vết Thương Khó Lành tập

By Giorgio Serafini

Những Vết Thương Khó Lành

Sau khi trở về nhà từ một lần chấn trương khi làm nhiệm vụ tại Iraq. Cuộc sống hòa bình mà ông đã xây dựng bị phá vỡ vào một ngày định mệnh khi anh cứu được một cô gái gọi địa phương từ một nhóm bạo lực ma cô Aryan Brotherhood. Giowf đây John và gia đình của ông bây giờ là những mục tiêu chính của Hollis, lãnh đạo tàn nhẫn của nhóm này. Liệu Jon có thoát được truy đuổi của những kẻ độc ác?

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Lời Cầu Hôn Tâm lý

Miễn phí

Thời Khắc Sinh Tử Tâm lý

Miễn phí

Bụi Đời Gangnam Tâm lý

Miễn phí

Rơi Tự Do Tâm lý

Miễn phí

Cướp Nhà Băng Tâm lý

Miễn phí

Yêu Cuồng Si Tâm lý

Miễn phí

Thiên Sứ Tử Thần Tâm lý

Miễn phí

Lực lượng cơ động Tâm lý

Miễn phí

Bờ Biển Manchester Tâm lý

Miễn phí