Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Viễn tưởng Thể loại
  3. Phong Thần Bảng Truyền Kỳ tập Phim Phong Thần Bảng Truyền Kỳ tập

Phong Thần Bảng Truyền Kỳ tập

By Koan Hui

Phong Thần Bảng Truyền Kỳ

Phim Phong Thần Bảng Truyền Kỳ (2016): Trong trận đánh giữa yêu hồ và tam giới, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) sẽ là nhân vật đại ác. Một mặt, nhân vật này dùng mị thuật để khống chế Trụ Vương (Lương Gia Huy), khiến bậc đế vương mê mệt đến mất nước. Mặt khác, Đát Kỷ dùng yêu thuật đấu Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt), Lôi Chấn Tử (Hướng Tả), Na Tra, Dương Tiễn.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Chiến Binh Báo Thù Hành động

Miễn phí

Redemption Chim Ruồi Hành động

Miễn phí

Tứ Đại Danh Bổ 1 Hành động

Miễn phí

Cuộc Di Tản Lịch Sử Hành động

Miễn phí

Vùng Tử Địa Season 1 Hành động

Miễn phí

Địch Nhân Kiệt Kỳ Án Hành động

Miễn phí

Cưới Vợ Không Khó Hành động

Miễn phí

Siêu Nhân Quần Sịp Hành động

Miễn phí

Truy Lùng Siêu Trộm Hành động

Miễn phí

Vùng Nước Tử Thần Hành động

Miễn phí