Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Thể loại
  3. Sự Cố Trạm Salyut-7 tập Phim Sự Cố Trạm Salyut-7 tập

Sự Cố Trạm Salyut-7 tập

By Klim Shipenko

Sự Cố Trạm Salyut-7

USSR, tháng 6 năm 1985. Dựa trên các sự kiện thực tế. Sau khi lắp ghép với trạm không gian, trạm vũ trụ Salyut 7 bị sự cố kỹ thuật, các phi hành gia Vladimir Dzhanibekov và Viktor Savinykh đã có lúc tưởng chừng mất đi cả mạng sống khi họ cố gắng khắc phục trạm với mức độ nguy hiểm bên ngoài không gian để đưa trạm trở về...

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Trò chơi vương quyền 4 Hành động

Miễn phí

Âm 100 độ C Hành động

Miễn phí

Biệt Đội Tiêm Kích Hành động

Miễn phí

Siêu Cớm Hành động

Miễn phí

Ngày Không Mong Tới Hành động

Miễn phí

Vượt Ngục Phần 3 Hành động

Miễn phí

Tội Ác Ghê Tởm Hành động

Miễn phí

Đổ Thành Phong Vân 2 Hành động

Miễn phí

Con Dao Hai Lưỡi Hành động

Miễn phí