Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Kinh dị Thể loại
  3. Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy tập Phim Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy tập

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy tập

By Patrick Tatopoulos

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy

Underworld: Rise Of The Lycans là phần ba trong loạt phim giả tưởng kinh dị Underworld. Nhưng phần này, nhân vật chính không phải là Selene nữa, mà là một người Lycan trẻ tên Lucian cùng người yêu là cô gái ma cà rồng xinh đẹp Sonja. Vị thủ lĩnh trẻ của người sói đã tập họp dân tộc mình lại nhằm nổi dậy đập tan thế lực của Death Dealers và Viktor – hoàng vương ma cà rồng gian ác nổi tiếng khát máu, để giải thoát những người Lycans khỏi ách nô lệ của Viktor.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Cô Gái Lâm Nguy Hành động

Miễn phí

Người Về Từ Sao Hỏa Hành động

Miễn phí

Lính Thủy Đánh Bộ 3 Hành động

Miễn phí

Tố quốc (Phần 6) Hành động

Miễn phí

Kế Hoạch Đào Tẩu Hành động

Miễn phí

Điệp vụ Boston Hành động

Miễn phí