Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Thể loại
  3. Thời Kỳ Đen Tối tập Phim Thời Kỳ Đen Tối tập

Thời Kỳ Đen Tối tập

By Jee-woon Kim

Thời Kỳ Đen Tối

Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.
 

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Người Về Từ Sao Hỏa Tâm lý

Miễn phí

Hẹn em ngày đó Tâm lý

Miễn phí

Huyền Thoại Chưa kể Tâm lý

Miễn phí

Lính Bắn Tỉa Mỹ Tâm lý

Miễn phí

Sát Thủ Tẩu Thoát Tâm lý

Miễn phí

Kẻ Săn Cáo Tâm lý

Miễn phí

Đôi Tai Ngoại Cảm Tâm lý

Miễn phí

Quá đẹp để chết Tâm lý

Miễn phí

Chiếc Túi Nguy Hiểm Tâm lý

Miễn phí