Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Thể loại
  3. Thời Kỳ Đen Tối tập Phim Thời Kỳ Đen Tối tập

Thời Kỳ Đen Tối tập

By Jee-woon Kim

Thời Kỳ Đen Tối

Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.
 

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Thợ May Trả Thù Tâm lý

Miễn phí

Tình Đầu Tâm lý

Miễn phí

Ngoại Già Tuổi Đôi Mươi Tâm lý

Miễn phí

Tám Hận Thù Tâm lý

Miễn phí

50 Sắc Thái Đen Tâm lý

Miễn phí

Mọi con đường Tâm lý

Miễn phí

Giáo Sư Cờ Bạc Tâm lý

Miễn phí

Gia Đình Mafia Tâm lý

Miễn phí

Thành Phố Tội Ác Tâm lý

Miễn phí

Ô Sin Tâm lý

Miễn phí