Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Tâm lý Hành động Thể loại
  3. Thời Kỳ Đen Tối tập Phim Thời Kỳ Đen Tối tập

Thời Kỳ Đen Tối tập

By Jee-woon Kim

Thời Kỳ Đen Tối

Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.
 

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Quỷ Quyệt 2 Tâm lý

Miễn phí

Tháp Lửa Tâm lý

Miễn phí

Đường Đua Đẫm Máu Tâm lý

Miễn phí

Sóng Gió Cuộc Tình Tâm lý

Miễn phí

Anh Chàng Đóng Giày Tâm lý

Miễn phí

Khám Phá Bất Ngờ Tâm lý

Miễn phí

Siêu trộm Tâm lý

Miễn phí

Vụ Án Gian Xảo Tâm lý

Miễn phí

Tốc độ Tâm lý

Miễn phí