Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hình sự - Tội phạm Cổ trang Thể loại
  3. Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3 tập 1 Phim Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3 tập 1

Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3 tập 1

By Hà Bồi

Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3

Vua Nhân Tông đột ngột phong Công Tôn Sách làm Lễ Bộ Thị Lang, sai đến trấn Song Hỷ, biên giới Tống Liêu, nghị đàm. Thật bất ngờ, ngay tại nơi hoang vu hẻo lánh này, Công Tôn Sách vàTriển Chiêu đã gặp lại Bao Chửng. Hóa ra 2 năm trước, Bao Chửng rớt xuống vách núi, và được một đoàn buôn ngựa cứu chữa, đưa đến trấn Song Hỷ. Vì đã mất trí nhớ, nên Bao Chửng biến thành Đại Bao ngốc nghếch, làm tạp vụ trong kỹ viện, cùng Tiểu Man, tiểu nha đầu trong kỹ viện kết thành cặp oan gia vui vẻ. Viên quan nước Liêu và người trong kỹ viện lần lượt bị giết hại, Bao Chửng gặp họa được phúc, hồi phục trí nhớ, phá giải vụ án giết người này....

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Tận Thế Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Hồ Sơ Thám Linh Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Băng Đảng Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Người Vận Chuyển 4 Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Mặt Trái Phố Wall Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Điệp Viên Không Hoàn Hảo Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Truy Sát Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Mật danh Iris Phần 1 Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Chuyện tào lao Hình sự - Tội phạm

Miễn phí

Quái Xế Baby Hình sự - Tội phạm

Miễn phí