Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Hình sự - Tội phạm Phiêu lưu Thể loại
  3. Vượt Ngục Phần 3 tập 1 Phim Vượt Ngục Phần 3 tập 1

Vượt Ngục Phần 3 tập 1

By Paul Scheuring

Vượt Ngục Phần 3

Burrows nhanh chóng bắt liên lạc với Gretchen Morgan (thành viên Hội Đồng Hành). Gretchen chính là người đã bắt cóc LJ - con trai Burrows và cả Sara Tancredi - người con gái mà Michael yêu thương. Burrows được biết Hội Đồng Hành muốn giải thoát Scofield Whistler ra khỏi Sona. Trong season 3 này, Michael và Whistler sẽ xây dựng một kế hoạch để trốn thoát khỏi nhà tù mới. Michael tiếp tục rơi vào tình trạng khẩn trương cực độ trong khi Lincoln bận đối phó với một gián điệp của Hội Đồng Hành cũng chính là Gretchen Morgan. Sucre tìm được một công việc tại nhà tù để hỗ trợ Michael trong kế hoạch trốn thoát.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Tai trái Hành động

Miễn phí

Phi vụ bẩn Hành động

Miễn phí

Bộ Não Siêu Việt Hành động

Miễn phí

Giữa Sa Mạc Lửa Hành động

Miễn phí

Đấu Trường Chết Đói Hành động

Miễn phí

Tôi Là Người Hùng Hành động

Miễn phí

Cặp Đôi Hoàn Cảnh Hành động

Miễn phí

Chiến Binh Cô Độc Hành động

Miễn phí