Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Viễn tưởng Phiêu lưu Thể loại
  3. X - Men: Ngày cũ của tương lai tập Phim X - Men: Ngày cũ của tương lai tập

X - Men: Ngày cũ của tương lai tập

By Bryan Singer

X - Men: Ngày cũ của tương lai

Trong "X-Men: Days of Future Past", những siêu dị nhân sẽ phải chung sức đối đầu với một cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong của tất cả sinh linh trên trái đất tại cả hai giai đoạn thời gian. Những nhân vật được yêu thích từ 3 phần trước của "X-Men" sẽ cùng với quá khứ của chính họ trong "X-men: Thế Hệ Thứ Nhất", tham gia cuộc đấu tranh khốc liệt nhằm thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai.

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Tử Chiến Trường Thành Hành động

Miễn phí

Sát Phá Lang 3 Hành động

Miễn phí

Điệp Vụ Tuyệt Mật Hành động

Miễn phí

Hậu Tận Thế Hành động

Miễn phí

Vũ Khí Khiêu Gợi (Sống còn) Hành động

Miễn phí

Ánh Sáng Lụi Tàn Hành động

Miễn phí

Tuổi Nổi Loạn Hành động

Miễn phí

Kế Hoạch Đào Tẩu Hành động

Miễn phí

Mục Sư Hành động

Miễn phí