Checking availability of QuickPlayer For Web on your system...
  1. Iphim Trang chủ
  2. Hành động Hình sự - Tội phạm TV Series Phiêu lưu Thể loại
  3. Xạ Thủ 1 tập 1 Phim Xạ Thủ 1 tập 1

Xạ Thủ 1 tập 1

By John Hlavin

Xạ Thủ 1

Trung sĩ Bob Lee Swagger từng là lính bắn tỉa cừ khôi trong quân đội Mỹ, anh giải ngũ được ba năm thì ông Đại tá Isaac Johnson đến nhà rồi nhờ anh hợp tác bắt giùm tên sát thủ có ý định ám sát Tổng thống, bởi vì chỉ có lính bắn tỉa giỏi mới hiểu được suy nghĩ của bọn sát thủ. Swagger đến 3 thành phố mà Tổng thống sẽ đi qua để kiểm tra, anh bảo Johnson vị trí thích hợp nhất để bắn tỉa là Philadelphia, tuy nhiên Swagger không biết mình đang bị Johnson gài...

TẮT ĐÈN

Miễn phí

Star stek, Phim lẻ 2015, Phim hành động
Những Gã Cớm Tồi 2 Hành động

Miễn phí

Thừa Thắng Truy Kích Hành động

Miễn phí

Kẻ Phản Bội Hành động

Miễn phí

Thế Giới Wifi Hành động

Miễn phí

Thiên Thần Trừng Phạt Hành động

Miễn phí

Đội Vệ Binh Siêu Đẳng Hành động

Miễn phí

Học Thuyết Khủng Bố Hành động

Miễn phí

Điệp Vụ Phản Gián Hành động

Miễn phí

Điệp Viên 86 Hành động

Miễn phí

Phi Hổ 2 Hành động

Miễn phí